?

Log in

lapislazulivn

Thế nhé

« previous entry | next entry »
Sat, 22/9/12 | 10:48 pm
listening to: Lunar Sanctum - Kamelot

Please call me Sereroro Apopika from now on.
Tags:

page number | make a remark | Share

Comments {7}

Anisa Emeline

[none]

from: anisaex
date: Sat, 22/9/12 02:51 pm (UTC)
page number

*nhìn cái tag* Nhảm! x)


PS: Đoán ra được phần sau thôi~~

response | Thread

Lapis Lazuli

[none]

from: lapislazulivn
date: Sat, 22/9/12 03:11 pm (UTC)
page number

"Phần sau" là phẩn nào?

response | Parent | Thread

Anisa Emeline

[none]

from: anisaex
date: Sat, 22/9/12 03:11 pm (UTC)
page number

Thì là -roro với -pika =))))))))

response | Parent | Thread

Lapis Lazuli

[none]

from: lapislazulivn
date: Sat, 22/9/12 03:13 pm (UTC)
page number

Phần trước là tử Serena với Apollo đó ' ^ '

response | Parent | Thread

Anisa Emeline

[none]

from: anisaex
date: Sat, 22/9/12 03:23 pm (UTC)
page number

Cũng có nghĩ ra, mà thấy nó không liên quan gì nên ...' v '

response | Parent | Thread

Lapis Lazuli

[none]

from: lapislazulivn
date: Sat, 22/9/12 03:32 pm (UTC)
page number

http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=1944

Này đây~

response | Parent | Thread

Anisa Emeline

[none]

from: anisaex
date: Sat, 22/9/12 03:34 pm (UTC)
page number

*đập bàn* Nhớ rồi !!!! =)))))))))))))))

response | Parent | Thread