?

Log in

lapislazulivn

My manga list - updated

« previous entry | next entry »
Tue, 16/4/13 | 10:48 pm
at: Meteor City
feeling: relaxedrelaxed
listening to: Crash - Daughtry

List manga bản thân đã mua, có chỉnh sửa, update và thêm info của tác giả để tiện bề quản lý về sau :"3
Tên tác giả và link info lấy từ BakaUpdates
Sắp xếp theo alphabet.
Nếu không chú thích gì thêm tức là truyện ra tới đâu đã mua tới đó.
Số truyện bản tiếng Việt tạm thời nguyễn y vân nên thôi khỏi làm lại.
[Đừng ném đá bọ ;_;]
Mainstream manga
Boys Love Manga (Title lấy theo tên in trên bìa truyện)
Manga mua-về-để-ngắm-chứ-đọc-không-hiểu

Pre-oder (đến đây bọ đã quá oải để sắp xếp hay thêm info đàng hoàng, thôi bao giờ hàng về làm sau vậy)

  • Blue Morning - Shouko Hidaka

  • No. 6 - Atsuko Asano

  • Hide and Seek - Yaya Sakuragi

  • Sleeping Moon - Miyamoto Kano

  • Helter Skelter - Kyoko Okazaki

  • Wild Honey - Sei Takenaka

  • President Momoi-kun - Higashi Nishida

  • A Century of Temptation - Kairi Shimotsuki

  • Juicy Cider - Rize Shinba

Tags:

page number | make a remark | Share

Comments {0}